Toepassing van de wet

Het is belangrijk het nieuwe instrumentarium te gebruiken in een “afgeschermde omgeving” dan kan worden geëxperimenteerd en is duidelijk hoe het nieuwe omgevingsrecht optimaal kan worden benut. In kleine groepen wordt op basis van uitleg de nieuwe regelgeving op praktijksituaties toegepast.

De volgende cursussen staan klaar:

1. Het bestemmingsplan PLUS
2. Ontwikkeling omgevingsvisie en omgevingsplan
3. Omgevingswaarden, instructies, instructieregels en interventies
4. Handhaving en Toezicht
5. Rechtsbescherming