Cultuurverandering

De Omgevingswet is 80 % cultuurverandering. De wet vraagt een andere organisatie, een andere ambtenaar, een ander bestuurder en zelfs een andere burger. In ieder geval een burger die anders benaderd wordt die kan participeren en “cocreëren”. De kennis in de samenleving wordt gemobiliseerd door “uit te nodigen” en vertrouwen te hebben en terug te leggen in de samenleving.

Theater

In een “live” setting worden, met behulp van acteurs, ambtenaren en bestuurders uitgedaagd het eigen gedrag te bezien en te veranderen. Het theater is één brok infotainment en bijzonder geschikt om grote groepen met verschillende achtergronden te laten kennismaken met alle aspecten van de veranderde werkwijze onder het nieuwe omgevingsrecht.

Workshops op maat

Workshops gericht op invulling van de nieuwe rollen voor bestuur organisatie worden verzorgd op allerlei vlak. Hoe gaan we om met tegenstrijdige belangen, is er samenhang tussen de verschillende complexe vraagstukken, hoe bereik je iedereen enz. Op basis van uw vragen worden door AM Landskab, met ondersteuning van Segment, workshops georganiseerd die u inzicht geven in de verschillende apsecten voor u en uw organisatie verbonden aan het nieuwe omgevingsrecht. (Kijk ook www.AMLandskab.nl)