Cursus Kerninstrumenten Omgevingsvergunning (1 dag)

De omgevingswet dekt met één set van zes uniforme kerninstrumenten het terrein van de fysieke leefomgeving. De kerninstrumenten zijn de Omgevingsvisie, het Programma, de Decentrale regels, de Algemene Rijksregels (centrale regels), de Omgevingsvergunning en het Projectbesluit. In deze cursus wordt ingegaan op de Omgevingsvergunning.

Opzet en inhoud cursus “Omgevingsvergunning”
In de nieuwe omgevingswet wordt de Wabo- omgevingsvergunning verder uitgewerkt. Mede aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt de nieuwe regeling van de omgevingsvergunning in het omgevingsrecht uitgelegd. Aan de orde komen onder meer:
- Vergunningvereiste; - Toepassing en bereik; - Toetsingskader en afwijkingsmogelijkheden; - Rechtsbescherming; - Toezicht en Handhaving; - Vertrouwen en gedrag.

Doelgroep
Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Juridisch medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu).

Resultaat
De deelnemers weten wanneer de omgevingswet een vergunning vereist. Ook is duidelijk hoe de aanvullende bevoegdheid mag worden gehanteerd. De rechtsbescherming voor de omgeving is behandeld.