Cursus Kerninstrumenten Omgevingsvisie (1 dag)

De omgevingswet dekt met één set van zes kerninstrumenten het terrein van de fysieke leefomgeving. De kerninstrumenten zijn de Omgevingsvisie, het Plan of Programma, de Decentrale regels, de Algemene Rijksregels, de Omgevingsvergunning en het Projectbesluit. In deze cursus wordt ingegaan op de omgevingsvisie. De omgevingsvisie voorziet in de samenhang van beleid op strategisch niveau: het is een integrale, lange termijn visie van een bestuursorgaan.

Opzet en inhoud cursus “De omgevingsvisie”
Uitgelegd wordt inhoud werking en reikwijdte van omgevingsvisie aan de hand van belangrijke uitgangspunten van de nieuwe wet (uitnodigingsplanologie en vertrouwen). Onderwerpen zijn:

  • Doel van de omgevingsvisie;
  • Globale inhoud;
  • Toepassing en reikwijdte;
  • Vertrouwen en gedrag;
  • Binding en doorwerking;

Doelgroep
Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD).Leidinggevenden, medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu).

Resultaat
De deelnemers kennen het wettelijk kader van de omgevingsvisie.  Toepassing en het bereik van de omgevingsvisie zijn  helder. (Onderdeel 1 Inhoud van de wet)