Nieuw omgevingsrecht (sept 2017) 

Het omgevingsrecht wordt ingrijpend gewijzigd door invoering van de Omgevingswet. Vrijwel alle geldende sectorale wetgeving (26 wetten, 60 AMvB’s en 27 ministeriële regelingen) wordt opgenomen in één Omgevingswet, 4 AMvB’s en 1 Omgevingsregeling.

Toch gaat het in het nieuwe omgevingsrecht om 20% veranderde regelgeving en 80% cultuurverandering. Ander gedrag van ambtenaren, bestuurders en burgers.

Segment bereidt u met cursussen en workshops voor op de invoering van het nieuwe omgevingsrecht. We pakken het harde wetstechnische element van het omgevingsrecht op en het zachte cultuurelement. Onze cursussen en workshops zijn gericht op:

  1. Inhoud van de wet
  2. Toepassing van de wet
  3. Cultuurverandering

Voor het laatste onderdeel werkt Segment nauw samen met AM Landskab uit Utrecht (www.amlandskab.nl). Deens succes in Nederland!